COSPER s.r.o.

Vaše účtovníctvo v dobrých rukách už 30 rokov.

Viac o našich službách

Jednoduché
účtovnictvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva, pre malé firmy a fyzické osoby - živnostníkov.

 Podvojné
účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva pre právnické osoby a podnikateľov.

Mzdy a 
personalistika

Komplexné vedenie mzdovej a personálnej agendy.

Daňové priznania

Vypracovanie daňových priznaní pre právnické aj fyzické osoby.

 

phoneKontaktuje nás

Účtovné a ekonomické poradenstvo.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

+421 905 262 091

cosper@cosper.sk

error: Copyrights Cosper s.r.o. 2017. Všetky práva vyhradené.