Cenník

Stiahnite si kompletný cenník platný od 01.01.2012 vo formáte .xls alebo .pdf

Jednoduché
účtovníctvo

 od 22€ mesačne

 • vedenie peňažného denníka
 • knihy pohľadávok a záväzkov
 • pokladničnej knihy
 • spracovanie účtovnej závierky
 • zostavenie daňového priznania
 • konzultácia

Viac v kompletnom cenníku na vrchu stránky.

Kontaktujte nás

 podvoj

Podvojné
účtovníctvo

 od 58€ mesačne

 • vedenie účtovného denníka
 • evidencia majetku a zásob (sledovanie SALDOkonta dodávaľov a odberateľov)
 • zostavenie účtovnej závierky
 • zostavenie daňového priznania
 • konzultácia

Viac v kompletnom cenníku na vrchu stránky.

Kontaktujte nás

Mzdy a personalistika

 

 od 22€ mesačne

 • spracovanie miezd podľa predložených dokladov
 • výplatné pásky
 • vypracovanie mesačných výkazov pre ZP a SP
 • štvrťročné prehľady o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti
 • ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti
 • vedenie personálnej evidencie

Viac v kompletnom cenníku na vrchu stránky.

Kontaktujte nás

team-icon-29533

Daňové priznania

 

 od 18€ za DP

 • zostavenie daňového priznania pre fyzickú osobu - nepodnikateľ
 • konzultácia

Viac v kompletnom cenníku na vrchu stránky.

Kontaktujte nás

Poradenstvo

 

 od 19€ za hodinu

 • poradenstvo pri založení firmy
 • vyplnenie daňových registrácií
 • účtovné poradenstvo
 • pomoc začínajucím účtovníkom

Viac v kompletnom cenníku na vrchu stránky.

Kontaktujte nás

V cenách je zakalkulované poistenie zodpovednosti za škodu kryté sumou 33.193,92€.

error: Copyrights Cosper s.r.o. 2017. Všetky práva vyhradené.