Výška odpočítateľnej položky v roku 2018

V roku 2018 máme minimálnu mzdu vo výške 480 €, ale odpočítateľná položka na zdravotné poistenie je stále najviac 380 €. S rastom hrubej mzdy sa znižuje.

2017 (v €) 2018 (v €) Zmena (v €)
Minimálna mesačná mzda pre 1. stupeň náročnosti práce 435 480 + 45
Výška odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie 270 180 – 90
Odvody platené zamestnávateľom 126,11 150,96 + 24,85
Čistý príjem zamestnanca 374,11 403,18 + 29,07
Cena práce (hrubá mzda + odvody) 561,11 630,96 + 69,85
Celkové platby štátu (odvody do SP, ZP a daňovému úradu) 187 227,78 + 40,78

zdroj: financnasprava.sk

error: Copyrights Cosper s.r.o. 2017. Všetky práva vyhradené.