Výška minimálnej mzdy 2018

Minimálna mzda pre rok 2018

Minimálna mzda pre rok 2018 je 480EUR, čo predstavuje oproti roku 2017 zvýšenie o 45 €, teda 10,34%.

Hodinová minimálna mzda pre rok 2018

Pre rok 2018 je výška hodinovej minimálnej mzdy v 1. stupni náročnosti práce 2,759 €.

Minimálna mzda v roku 2018 pre stupne náročnosti práce

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Mesačná minimálna mzda Hodinová minimálna mzda
1 1 480 2,759
2 1,2 576 3,3108
3 1,4 672 3,8626
4 1,6 768 4,4144
5 1,8 864 4,9662
6 2 960 5,518

zdroj: financnasprava.sk

error: Copyrights Cosper s.r.o. 2017. Všetky práva vyhradené.