Nové registračné poplatky pre automobily od 01.02.2017

Nové registračné poplatky pre automobily od 01.02.2017

Doteraz sme mali vyššie poplatky len pri prvej registrácií vozidla.
Avšak systém poplatkov pri registrácii vozidla by sa mal zmeniť od nového roka. Po novom sa bude platiť nie len pri 1.registrácii vozidla, ale pri každom prepise auta tzn. pri zmene majiteľa.
K sadzbe za výkon motora pribudne koeficient podľa veku vozidla.
Na informačný výpočet poplatku za registráciu ojazdeného vozidla použijeme nasledovný vzorec:

Výška poplatku = RV1 – n x Pkw

V prílohe „Poplatky a vekové koeficienty“ sú uvedené hodnoty, ktoré si doplníte do vzorca a vypočítate poplatok.

 

Zdroj: MF SR

error: Copyrights Cosper s.r.o. 2017. Všetky práva vyhradené.