Lehoty pre podanie DZP za rok 2017

Lehoty pre podanie dane z príjmu za rok 2017

Lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017

  • Riadny termín - najneskôr do 31.03.2018
  • Odložený termín pri tuzemských príjmoch - najneskôr do 30.06.2018. V tejto lehote je povinný daňovník daň zaplatiť.
  • POZOR ! Vzhľadom na to, že 31. marec 2018 pripadá na deň pracovného voľna, daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 je potrebné podať najneskôr v utorok 3. apríla 2018.

Rýchla pomôcka pri vypĺňaní daňového priznania

  • daň z príjmu fyzických osôb typ A - vypĺňajú zamestnanci a dohodári (príjmy zo závislej činnosti tzn. Zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy, alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
  • daň z príjmu fyzických osôb typ B - pre podnikateľov a živnostníkov (príjem z podnikania, inej SZČO, príjem z kapitálového majetku, príjem z prenájmu nehnuteľnosti, a i.,
  • daň z príjmu právnických osôb – organizácia osôb alebo majetku, ktorá je vytvorená na určitý účel a priznáva vlastnú právnu subjektivitu.

Zdroj: financnasprava.sk

error: Copyrights Cosper s.r.o. 2017. Všetky práva vyhradené.