Elektronické schránky pre firmy od 01.07.2017

Elektronické schránky pre firmy od 01.07.2017

Elektronické schránky sú upravené podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente v znení neskorších predpisov.

Elektronické schránky zriaďuje automaticky štát. Čo to znamená ?

Od 01.07.2017 budú môcť úrady doručovať úradne dokumenty každej firme do elektronickej schránky. Ak firma nebude mať aktivovanú elektronickú schránku, správy od úradov sa budú považovať za doručené aj po ich neprečítaní. Elektronická schránka tak nahrádza dokumenty poslané v listinnej podobe Slovenskou poštou. (tzn. Firme nepríde oznámenie Slovenskou poštou priamo do poštovej schránky ale v elektronickej podobe priamo do elektronickej schránky.)

Prostredníctvom elektronickej schránky tak vzniká obojstranná komunikácia medzi firmou a úradmi. (napr. o Úrad práce, Sociálnu poisťovňu a iné.)  Firmy tak môžu využiť elektronickú schránku na podanie rôznych žiadostí a úrady zasa oznámenia, výzvy, upozornenia a iné.

Prístup do elektronickej schránky firmy bude mať jej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu. (napr. pre s.r.o. sú to všetci konatelia).  Je možné zveriť prístup do elektronickej schránky aj na inú osobu, priamo v schránke poverením prístupu, ktorá má zriadenú elektronickú schránku tiež. V poverení je možnosť definovať rozsah právomocí a nakladanie s elektronickou schránkou.

Čo potrebujete na aktiváciu elektronickej schránky ?

Na aktiváciu elektronickej schránky je potrebné mať občiansky preukaz s elektronickým čipom tzv. „elektronický občiansky preukaz“, ktorý si vybavíte na príslušnom oddelení dokladov polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru. O preukaz je možné žiadať kdekoľvek. Nielen v mieste trvalého bydliska.

Poplatok za vybavenie nového elektronického občianskeho preukazu je 4,50€. Lehota na vybavenie nového občianskeho preukazu je 30 dní. Ak chcete mať nový občiansky vydaný do dvoch dní, je nutné zaplatiť si navyše 20 €.

Aktivácia čipu prebieha hneď po vydaní elektronického občianskeho preukazu na oddelení. Aktivácia trvá cca 7 minút. Treba si premyslieť tri číselné kódy ktoré použijete k aktivácii.  Na oddelení Vám bude vydaná čítačka elektronických kariet bezplatne.

Elektronická schránka pre Fyzické osoby – podnikatelia od 01.01.2017

Podnikatelia – fyzické osoby majú automaticky elektronickú schránku zriadenú tiež, ale nebudú ju mať povinne aktivovanú na elektronické doručovanie dokumentov. A však je možnosť aktivovať si ju dobrovoľne hneď po prihlásení na portál.

Vstup do elektronickej schránky

Do elektronickej schránky sa vstupuje prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk

Je potrebné mať:

  1. elektronický občiansky preukaz s čipom (eID karta), ktorá sa používa s
  2. čítačkou kariet pripojenou k počítaču,
  3. prístupové heslo, (ktoré ste si zadali pri aktivácii eID karty,
  4. inštalovaný softvér na prihlasovanie eID klient a
  5. ovládače k čítačke kariet.

Všetky potrebné ovládače nájdete Tu: https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie

ODPORÚČAME:

Nastavenie e-mailových notifikácií, ktoré je možné aktivovať priamo v elektronickej schránke

Zdroj: financnasprava.sk

 

error: Copyrights Cosper s.r.o. 2017. Všetky práva vyhradené.