Kontakt

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 82285/B

IČO: 35760711,

DIČ: 2021450112, IČ DPH: SK2021450112,

Tel.: 0905/262091,

e-mail: cosper@cosper.sk

Poštová adresa: COSPER s.r.o., P.O.Box 72, 85007 Bratislava 57

Fakturačná adresa: COSPER s.r.o., Bzovícka 26, 85107 Bratislava

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN SK25 1100 0000 0026 2170 9070  (2621709070/1100)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať cez kontaktný formulár.

Použitím tohto formulára súhlasíte s ukladaním a spracovaním vašich údajov prostredníctvom tejto webovej stránky.

error: Copyrights Cosper s.r.o. 2017. Všetky práva vyhradené.